Ajalugu 5.klass Õpik

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Eakohane ajaloo sissejuhatuskursuse õpik, mis keskendub mitte hilisemate ajalooõpingute lühikokkuvõttele, vaid teemadele, mille omandamiseks V klassi õpilased on oma vaimse ja emotsionaalse arengu poolest valmis – näiteks aeg; ajaarvamine; kiri; maakaardid; mis on ajalugu?; milleks on ajalugu vaja?; kuidas ajalugu uuritakse?; ajaloomälestised jne. Teemad avatakse konkreetsete, kronoloogiliselt üksteisele järgnevate jutustuste (ajaloosündmused, kultuurifenomenid jne) kaudu, mis aitab õpilases kujundada ajaloolise aja tajumist ja valmistab teda ette edasisteks ajalooõpinguteks.Õpiku juurde ei kuulunud algselt töövihikut – kõik tööülesanded on lülitatud õpikusse ning nende täitmiseks kasutatakse tavalist vihikut. Paljude ajalooõpetajate soovil on töövihik nüüdseks siiski koostatud.
Toode on läbimüüdud!