Väliskiiritusravi ja medikamentoosne ravi onkoloogias

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Eestis diagnoositakse vähktõbi ligikaudu 7000 inimesel aastas. Elanikkonna vananemise tagajärjel kasvab vähki haigestumus pidevalt, seetõttu suureneb igal aastal onkoloogilise ravi vajadus. Vähiravis kasutatakse põhiliselt kolme meetodit: kirurgiline ravi, kiiritusravi ning süsteemne medikamentoosne ravi. Kui operatiivse raviga tegelevad kirurgiliste erialade esindajad, siis kiiritusravi ja medikamentoosne ravi on onkoloogide põhiline tegevusvaldkond.
Käesolev raamat on mõeldud õppevahendiks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna neljanda kursuse üliõpilastele, sissejuhatuseks õpinguid alustavatele onkoloogia residentidele, samuti kõikidele teistele, kes tunnevad huvi kliinilises onkoloogias kasutatavate ravimeetodite vastu. Raamat annab põhjaliku ülevaate väliskiiritusravist, medikamentoossest ravist ning samaaegsest väliskiiritusravi ja medikamentoosse ravi kombinatsioonist (radiokemoteraapiast). Väliskiiritusravi peatükis käsitletakse ravimeetodi aluseks olevat radiobioloogiat, väliskiiritusravi masina (lineaarkiirendi) tööpõhimõtet, väliskiiritusravi planeerimise protsessi ning väliskiiritusravi kliinilist kasutust. Järgnevas peatükis kirjeldatakse medikamentoosse vähiravi olemust ning selle kliinilisi näidustusi. Viimases, radiokemoteraapiat käsitlevas peatükis tuuakse välja kombineeritud ravimeetodi bioloogilised alused ning samuti selle rakendusvaldkonnad onkoloogias.
Toode on läbimüüdud!