Väljendiraamat

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Väljendiraamat sisaldab üle 7000 väljendi, käsitledes idioome, püsiväljendeid, metafoorseid liitsõnu ja keelelisi stampe. Väljendid pärinevad Fraseoloogiasõnaraamatust, Eesti kirjakeele seletussõnaraamatust, Sünonüümisõnastikust, Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasist ning ilu- ja ajakirjandusest. Sõnaraamatu materjal on esitatud mõistete kaupa. Raamatu lõpus on indeks – väljendite tähestikuline loetelu ühes viitega mõiste juurde. Väljendiraamat on hea abivahend kõigile neile, kes soovivad oma väljendusoskust rikastada. Raamat on abiks õpilastele, õpetajatele, autoritele, tõlkijatele, toimetajatele ja paljudele teistele, kes vajavad oma töös ilusat eesti keelt.
Toode on läbimüüdud!