Vana Võru. Ehitised ja inimesed

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Piltpostkaartidel ja fotodel on kujutatud Võru linna ja tema elanikke nii nagu see oli 19. sajandi lõpul ja 20. sajandil enne Teist maailmasõda. Osal piltidest on märgitud fotograafi või väljaandja (äri) nimi, teiste puhul jääb autorlus anonüümseks, osa pilte on dateeritud ligikaudselt.
Saatetekstid ning pildiallkirjad paralleelselt eesti, vene ja inglise keeles.
Toode on läbimüüdud!