Vene keele õpik keeltekoolidele ja kursustele

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Õpiku kirjutamisel on silmas peetud eeskätt keeltekursuste vajadusi ning seda, et õppe­töö toimub õpetaja juhendamisel. Õpik sobib aga ka iseõppijale, kellel mõningased eelteadmised vene keeles olemas. Ka võib kasutada abimaterjalina eesti koolides, kus õpitakse vene keelt. Käesolevas õpikus on põhirõhk pööratud kõnekeele õpetamisele. Esitatud materjal on jaotatud 32 õppetunniks, mis vastab keelekursuste ühe õppetsükli tundide arvule. Erilist tähelepanu pööratakse nimisõna, omadussõna vormide ja määrsõna kasutusele, verbiaspekti moodustamisele ning liikumisverbidele. Teemade ja grammatikamaterjali valik ei ole juhuslik, vaid on välja kujunenud praktilises õppetöös. Iga tund sisaldab grammatilisi juhiseid, mille teadmine on vältimatu keele teadlikul käsitlemisel ja selle materjali kinnistamiseks on õpikusse lülitatud ka harjutusi. Õpik sisaldab dialooge, tekste. Sõnavara valikul on piirdutud sõnade ja väljenditega, mis on igapäevaseks suhtluseks kõige vajalikumad.
Toode on läbimüüdud!