Veondus

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
"Ametikeel" on teatmeteoste sari, mis on mõeldud ameti- ja erialase inglise keele oskuse täiendamiseks sõnavara ja käibefraaside osas. Käsiraamatud koosnevad neljast osast:
1. eriala käibefraasid
2. lühiülevaade inglise keele grammatikast
3. eesti-inglise sõnavara teemade kaupa
4. inglise-eesti sõnastik

"Veondus" sisaldab kõiki olulisemaid väljendeid, mida läheb tarvis rahvusvahelises veonduses töötaval personalil eri olukordades:
¤ veose kindlustamine
¤ sidepidamine kaugsõidujuhtide ja dispetšerite vahel
¤ firma tutvustamine
¤ kaubaveo või kolimisteenuse kokkuleppimine
¤ arveldamine
¤ reklamatsioonide lahendamine
¤ toll
¤ hädaolukorrad jne

Inglise-eesti tähestikuline veondussõnastik sisaldab ca 2600 sõna ja sõnaühendit.
Toode on läbimüüdud!