Vestlused Tubinaga

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Seoses Eduard Tubina 110. sünniaastapäeva tähistamisega 18. juunil ilmus Rahvusvahelise Tubina Ühingu väljaandel Vardo Rumesseni koostatud mahukas kogumik „Vestlused Tubinaga“. Raamatus on 360 lk. ja selle avab Vardo Rumesseni ulatuslik artikkel „Tubina kui eesti rahvushelilooja saatusest“ ning on varustatud põhjalike kommentaaridega.

Raamat koosneb kahest osast. 1. osa hõlmab trükis ilmunud vestluseid ja intervjuusid aastaist 1935-1982, mis on avaldatud paljudes ajalehtedes ja kogumikes nii kodu-kui välismaal. Teises osas on avaldatud suulised vestlused ja intervjuud heliloojaga aastatest 1966-1982, mis on salvestatud nii Rootsi kui Eesti Raadios ja Televisioonis, lisaks heliloojaga toimunud suulised vestlused

Käesolev kogumik pakub loodetavasti suurt huvi kõigile eesti muusikasõpradele, milles helilooja avab uusi ja senitundmatuid fakte oma elu-ja loometeest ning avaldab arvamusi nii eesti kui rootsi muusikaelu ja poliitiliste sündmuste kohta.
Toode on läbimüüdud!