Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Võlaõigusseaduse kommentaaride kolmas osa sisaldab ühe ulatuslikuma, 8. osa, teenuse osutamise lepingute kohta käivaid kommentaare, samuti 10. osa, lepinguväliste kohustuste kohta käivaid kommentaare. 9. osa kommentaarid ilmuvad esimeses kordusväljaandes.
Toode on läbimüüdud!