Võlaõigusseadus. Seisuga 1.02.2018

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
VÕS-le lisaks sisaldub  väljaandes
1) Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus.
2) Märksõnaline sisujuht.
3) Väljaande ilmumise ajal veel jõustumata muudatused  toodud paralleeltekstidega ja viitega jõustumise ajale.
Toode on läbimüüdud!