Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Käesolev väljaanne on 2011. a ilmunud õppevahendi “Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine” parandatud ja täiendatud versioon: mitmeid teemasid on varasemaga võrreldes põhjalikumalt käsitletud, lisatud on uuemat kohtupraktikat ja viiteid õiguskirjandusele. Õpik koosneb neljast peatükist: menetlus kohtus, hagi esitamine, kostja vastus, avaldused ja taotlused. Viimane peatükk annab juhised 36 erineva taotluse esitamiseks. Raamatus tehakse ekskurss menetlusdokumentidega seotud teemadesse - menetlustähtajad, lihtsustatud menetlused, kohtualluvus, menetlusosalised, esindusõigus, tõendamine, menetluskulud. Kuigi õpik on eelkõige mõeldud kasutamiseks menetlusdokumentide vormistamise aine üliõpilastele, leiavad sellest vajalikku ka lugejad, kes soovivad täiendada üldteadmisi tsiviilkohtumenetlusest või otsivad teavet hagimenetluse konkreetse instituudi kohta, samuti on õpik täiendav teadmiste allikas kõigile, kes kohtumenetluses osalevad ja menetlusdokumente koostavad.Õpiku tekstis on
Product is sold out!