Meditsiiniõigus

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Kogumikku "Meditsiiniõigus" on koondatud koostaja valikul õigusaktide tekstid, mis reguleerivad tervishoiukorraldust Eesti Vabariigis, arstide ja teiste meditsiinitöötajate ning patsientide ning nendega seotud isikute vahelisi õigussuhteid.¤ Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

¤ Rahvatervise seadus

¤ Ravikindlustuse seadus

¤ Võlaõigusseadus /väljavõtted/

¤ Eesti Haigekassa seadus

¤ Meditsiiniseadme seadus

¤ Ravimiseadus

¤ Vereseadus

¤ Surma tuvastamise seadus

¤ Psühhiaatrilise abi seadus

¤ Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

¤ Inimgeeniuuringute seadus

¤ Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus

¤ Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus

¤ Elundite ja kudede siirdamise seadus

¤ Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus

¤ Karistusseadustik /väljavõtted/

¤ Sotsiaalhoolekande seadus
Product is sold out!