Семиотика города: Материалы Третьих Лотмановских дней в Таллиннском университете (3–5 июня 2011 г.)

Семиотика города: Материалы Третьих Лотмановских дней в Таллиннском университете (3–5 июня 2011 г.)
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Berliini Humboldti Ülikooli professor Susanne Frank hinnangul kujutab kogumik endast väärtuslikku panust linnasemiootika uurimisse, ning ta rõhutas, et raamat mitte üksnes ei jätka, vaid ka arendab edasi Tartu-Moskva koolkonna tugevat uurimistraditsiooni. Kogumiku peamise väärtusena tõi Frank välja, et lisaks sellele, et selle erinevad artiklid keskenduvad väga erinevatele linnaruumi semiootika dimensioonidele, on vaatluse all nii suurlinnad nagu Moskva ja Peterburg kui ka väiksemad pealinnad nagu Tallinn ja Vilnius.

Kogumik jaguneb nelja ossa. Esimese osa artiklid analüüsivad „Tallinna teksti” ja „Vilniuse teksti” toimimist uus- ja nüüdis¬aegsetes Balti ja Ida-Slaavi kultuurides. Teine osa on pühendatud linnaelu probleemide kajastamisele 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse vene kirjanduses. Kolmanda osa artiklid kirjeldavad linnaruumi kogemise viise läbi kunstnike, reisijate ja kohalike elanike silmade. Kogumiku lõpetab Tartu-Moskva koolkonna teadlaste poleemiline mõttevahetus Peterburi semiootika üle.

"Linnasemiootika" ilmus Tallinna Ülikooli Kirjastuse sarjas Acta Universitatis Tallinnensis: Humaniora.
Product is sold out!