Tööõigus

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Raamatus käsitletakse kõiki olulisemaid tööõiguse valdkondi – töölepingut, töö- ja puhkeaega, puhkusi, palka, töövaidluste lahendamist, kollektiivseid töösuhteid jne, antakse ülevaade tööõiguse olemusest ja rakendusalast ning töösuhete reguleerimisest rahvusvahelisel tasandil ja välisriikides, selgitatakse kehtivate tööõigusaktide sisu ning analüüsitakse nende rakendamisel tekkivaid probleeme. Väljaande koostamisel on kasutatud hulgaliselt kohtulahendeid. Seega on raamat nii üliõpilastele õppevahendiks kui praktikutele abiks tööõigusalaste probleemide lahendamisel.
Product is sold out!