Turism

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
"Ametikeel" on teatmeteoste sari, mis on mõeldud ameti- ja erialase inglise keele oskuse täiendamiseks sõnavara ja käibefraaside osas. Käsiraamatud koosnevad neljast osast: 1. eriala käibefraasid 2. lühiülevaade inglise keele grammatikast 3. eesti-inglise sõnavara teemade kaupa 4. inglise-eesti sõnastik "Turism" sisaldab kõiki turismialal olulisemaid väljendeid:- reisimine rongiga, lennukiga, laevaga- majutus- autode üürimine- reisipaketid- kindlustus- reisiformaalsused jne Inglise-eesti tähestikuline turismisõnastik sisaldab ca 1500 sõna.
Product is sold out!