Pilk teaduse- ja tehnikamaailma

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Täiendav materjal gümnaasiumi füüsikakursusele.

Teos kujutab endast teadusajakirjades ja ajalehtede teadusrubriikides avaldatud materjalide alusel koostatud lühiartiklite kogu füüsika koolikursusega seotud teemadel. Artiklid on liigitatud vastavalt gümnaasiumi füüsikakursuse teemadele. See liigitus on teatud määral tinglik, sest käsitletav küsimus on sageli seotud mitmete füüsika valdkondadega. Eraldi teemana on esile tõstetud „Energiaallikad. Energia tootmine ja tarbimine”. Paljud teoses toodud artiklid on täiesti jõukohased ka põhikooli õpilastele. Artiklites leidub ka arvandmeid, mis võimaldavad koostada mitmesuguseid füüsikaülesandeid.

Retsenseerinud Kalev Tarkpea.
Toode on läbimüüdud!