1939: Kui me valinuks sõja...

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
1939. aasta sügisel oli Eesti raske valiku ees – kas võtta vastu Nõukogude Liidu poolt pealesunnitud baasideleping või keelduda ja riskida seejärel agressiooniga. Sellise raske valiku ees anti järele. Eesti juhtkonna tegevust on ka nimetatud „hääletuks alistumiseks“.
Eesti Vabariigi saatust 1939. – 1940. aastatel on käsitletud sadades raamatutes, teadustöödes ja artiklites. Mida uut on sellele veel võimalik lisada?
See raamat on katse vaadelda võimalikku alternatiivi 1939. aasta alistumisele nn Sügissõja näol. Kuidas oleks võinud Sügissõda 1939. aastal NSV Liidu ja Eesti vahel puhkeda, kulgeda ja lõppeda ning millised oleksid võinud olla selle tagajärjed Eesti riigile ja rahvale, sellest käesolev raamat jutustabki.
Raamat on mõeldud kõigile, keda huvitab Eesti ja teise maailmasõja ajalugu.
Товар распродан!