Äriühinguõigus

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Äriühinguõigus. Eesti kaubandus- ja registriõiguse õpik võrdlevate viidetega saksa õigusele, samuti eesti äriseadustiku ja saksa HGB füüsilisest isikust ettevõtjat, täisühingut, usaldusühingut ja osaühingut käsitlevate sätete vastandava võrdlusega.
Товар распродан!