Euroopa Liit: teejuht kodanikule

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Chris Bickertoni „Euroopa Liidu kodaniku käsiraamatu“ eesmärk on tutvustada Euroopa Liitu tavalugejale. Autor väldib akadeemilist keelekasutust ning kujutab elavalt nii mõnegi tähtsa otsuse tagamaid, maalides pildid tipp-poliitikute kokkusaamistest. Ta piilub Euroopa Liidu institutsioonide võimukoridorides suletud uste taha ja näitab meie endi poliitikute olulist rolli. Lääne-Euroopa sõjajärgsete meeleolude ja majanduse analüüs, üksikasjalik ülevaade riikidevahelistest suhetest nii poliitikute tasandil kui ka üldiste sündmuste taustal on huvitav ja nauditav. Raamat kirjeldab põhjalikult Euroopa Liidu sündi, laienemist ja praegust seisu. Hüpe ajalukku aitab paremini selgitada tänapäeva Euroopa probleeme ja muresid: kuidas on üksikute euroskeptikute hoiakutest arenenud laialdane eurovastane liikumine, miks on populistidel nii palju poolehoidjaid. Autor heidab ette otsuste tegemist salaja, väljaspool poliitiliste parteide mõjusfääri ja korraldamata avalikke debatte ja tunnistab, et salatsemise tõttu kaotavad traditsioonilised parteid rahva hulgas populaarsust. Kindlasti ei ole raamat igav ega vihane kriitika Brüsseli ametnike aadressil. See on ka tänuväärne lisalugemine neile, kes kandideerivad Euroopa Liidu asutustesse. Autor ärgitab kaasa mõtlema ning kutsub üles aktiivselt osalema oma kodukoha probleemidele lahenduste leidmises.
Товар распродан!