Increase Your Vocabulary

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Käesolev inglise keele leksikaalsete harjutuste kogumik on mõeldud keskkooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning kõigile teistele vastava tasemega õpilastele, aga ka iseõppijatele. Kogumiku eesmärgiks on õpetada keskastme õppuritele 15 erineva ainevalla sõnavara, valmistades neid ühtlasi ette igat liiki tasemetestide sooritamiseks.
Товар распродан!