Inglise-eesti koolisõnaraamat

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Käesolev sõnaraamat on määratud esmajoones koolisõnaraamatuks, kuid tahab olla abiks ka laialdasemale kasutajaskonnale keskmise raskusega ingliskeelse teksti mõistmisel. Piiratud mahu tõttu ei sisalda sõnaraamat haruldasemaid sõnu.

Seevastu igapäevasõnavara on püütud esitada võimalikult põhjalikult, andes rohkesti erinevaid tähendusi, selgitavaid märkusi, väljendeid ja näiteid. Varasemate sõnaraamatutega võrreldes on suuremat tähelepanu pööratud ühendverbidele.


Sõnaraamat sisaldab 20000 märksõna.
Товар распродан!