Kommunism

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
19. sajandil kõnelesid Marx ja Engels „kommunismitondist”, mis käib ringi mööda Euroopat. 20. sajandil tundus reaalne oht, et see tont võib hõivata suurema osa maailmast, 21. sajandi alguseks on kommunism taandunud millekski marginaalseks. Maailmast, kus me praegu elame, ei ole võimalik täielikult aru saada, kui me ei mõista kommunismi: selle algupära, arengut, kokkuvarisemist ja pärandit.


Mark Sandle’i lühiülevaade kommunismi ajaloost näitab kommunismi arenguteed varaste religioossete liikumiste võrdsuseihast varase industriaalühiskonna massiliikumiseks, mis ihkas luua võrdsuse, õigluse, harmoonia ja koostöö ühiskonda, kuidas moodsast kommunismist arenes Teise maailmasõja lõpuks globaalne võim. Sandle üritab leida vastust küsimustele, miks kommunism levis nii kiiresti, muutes 1970. aastate keskpaigaks peaaegu pool maailma punaseks; millist mõju avaldas see kapitalismile ja kapitalistlikule ühiskonnale; kas tegemist oli untsu läinud hea ideega või oli idee ise algusest peale halb.


Kokkuvõtteks uurib „Kommunism” kommunismi lõplikku läbikukkumist ja sedagi, kui palju on kommunismi ajaloos toimunut kasutatud selleks, et varjata kapitalismi tegusid.
Товар распродан!