Konrad Mägi : 1878-1925. Eesti ja ingise keeles

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Raamat kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Konrad Mägi“ (24.08.2018–24.03.2019).
Konrad Mägi (1878–1925) on üks kõige tuntumaid ja armastatumaid eesti kunstnikke. Tema
lühike, ent intensiivne loometee vastab suurepäraselt kannatava ja eneseotsingutes looja
romantilisele kuvandile, pakkudes iseseisvust, kirge ja värvi maalimislaadis ning rahvusvahelist
haaret õpingutes ja reisides (Peterburi, Pariis, Norra, Itaalia). Eriti tähtsal kohal Eesti kunstiloo,
publiku ja kollektsionääride südames on Konrad Mägi maastikud, olgu siis kunstniku Norra
perioodil, aastatel 1908–1910 või Saaremaal ja Lõuna-Eestis maalitud tööd.
Pärast Teist maailmasõda oli Konrad Mägi kui Kunstiühingu Pallas ühe asutaja ja 1920. aastate
eesti kunsti juhtfiguuri looming põlu all. Selle täielik rehabiliteerimine oli võimalik alles
aastakümneid hiljem, kunstniku 100. sünniaastapäevaks.
Taasiseseisvunud Eestis on Konrad Mägi maalid kuulunud Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu
Kunstimuuseumi kogude ja näituste kullafondi. Ent viimastel aastatel on hoo sisse saanud ka
Konrad Mägi rahvusvaheline tutvustamine, et aidata kunstnik kohalikult skeenelt välja ja anda
talle teenitud staatus Euroopa 20. sajandi alguse mainekate maalijate reas. 2017. aastal valmis
Eero Epneril kunstnikust meeleolukas elulooraamat, mis on kättesaadav eesti, inglise, itaalia,
prantsuse ja soome keeles. Samal, Eesti Euroopa Liidu eesistumise ja EV100
kultuuriprogrammi käivitumise aastal toimus Roomas Galleria Nazionale d’Arte Modernas
Eesti Kunstimuuseumi korraldusel ka suur Konrad Mägi ülevaatenäitus. Just see, Roomas hea
vastuvõtu ja publikuhuvi pälvinud näitus on teatavate täiendustega aluseks nii väljapanekule)
Kumu kunstimuuseumis kui ka käesolevale kataloogile. Mõlemal puhul võetakse lähema
vaatluse alla esmajoones Konrad Mägi maalitud maastikud ning tema sügav, müstiline suhe
loodusega.

The book accompanies the exhibition Konrad Mägi at the Kumu Art Museum (24.08.2018–
24.03.2019).
Konrad Mägi (1878–1925) is one of the best-known and most loved Estonian artists. His short
but intense creative life perfectly fits the romantic image of the suffering and self-searching
artist. His painting style embraced independence, passion and colours, and his studies and
travels took him to many places, including Saint Petersburg, Paris, Norway and Italy. Estonian
art history, the Estonian public and collectors hold in the highest esteem Mägi’s landscapes
from the artist’s Norwegian period in 1908–1910 and those completed on the island of
Saaremaa or in southern Estonia.
After World War II, Konrad Mägi’s works were in disfavour, as he had been one of the
founders of the Pallas Art Society and a leading figure in the Estonian art of the 1920s. His
oeuvre was rehabilitated only decades later, by the 100th anniversary of the artist’s birth.
In the re-established Republic of Estonia, Konrad Mägi’s paintings have been considered
classics of the collections and exhibitions of the Art Museum of Estonia and the Tartu Art
Museum. In recent years, Konrad Mägi has also been introduced internationally, which has
helped the artist to gain a deserved position among the renowned European painters of the early
20th century. In 2017, Eero Epner completed a wonderful biography of the artist, which is
available in Estonian, English, Italian, French and Finnish. The same year also saw the
Estonian presidency of the European Union and the launch of the cultural programme to
celebrate the centennial of the Republic of Estonia, including a major overview exhibition on
Konrad Mägi’s oeuvre at the Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in Rome,
which was organised by the Art Museum of Estonia. The exhibition, which was well received
in Rome, has been extended and now forms a basis for both the exposition Konrad Mägi at the
Kumu Art Museum and this catalogue. In both cases, we get a close look at Konrad Mägi’s
landscapes and his deep, almost mystical relationship with nature.
Товар распродан!