Linnuatlas

Eesti haudelindude levik ja arvukus
0 из 5
Оценить
Товар распродан!
„Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus“ on viimase 25 aasta kõige põhjalikum Eesti haudelinde käsitlev raamat. Teos põhineb aastatel 2003–2009 läbi viidud välitöödel ning on valminud üle 800 linnuhuvilise vabatahtliku töö tulemusena.

Uuest värvifotodega Eesti linnuatlasest leiab kirjeldused 229 haudelinnuliigi leviku kohta meil ja maailmas ning ülevaated lindude elupaikade, asustusloo, arvukuse ja ohutegurite kohta Eestis. Iga liigi levikumustreid uue (2003–2009) ja vana (1976–1982) atlase koostamise ajal ning kahe atlaseperioodi võrdlust kirjeldatakse enam kui 660 kaardil. Iga liigikirjelduse juurest leiab ülevaatlikud „fenoribad“ linnu kohaloleku, rände, munapesade ja pesapoegade aja kohta.

Lisaks leiab linnuatlasest mitmeid põhjalikke artikleid linnuatlaste koostamise kohta meil ja mujal ning linnuloenduste ja -seirete eripäradest. Raamatust saab teada, kuidas on haudelinnustik kujunenud Eesti aladel pärast jääaja lõppu ning milliseid maastikke ja elupaiku kasutavad haudelinnud Eestis täna.
Товар распродан!