Pärnumaa rahvarõivad

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Raamat „Pärnumaa rahvarõivad“ annab ülevaate Pärnumaa kõikide kihelkondade
rahvarõivastest, esitades rikkaliku informatsiooni kihelkonna rahvarõivaste
eripäradest, iseloomulikest joontest ja kujunemise loost. Raamatu sisu
tugineb teadmistepõhisele informatsioonile andes rikkaliku ülevaate
rahvarõivaste kandmisest ja nende kujunemisest. Oluliseks osaks on
ajalooliselt korrektse pildimaterjali ja graafika kasutamine illustreerimaks
Pärnumaa rahvarõivaste mustreid ja nende kandmist.

Esindatud on kõik Pärnumaa kihelkonnad ja kõik erinevad rahvarõivad igast
kihelkonnast.

Kirjeldamaks kõiki iseloomulikke rahvariideid on antud raamatu loomisesse
olnud kaasatud Pärnumaa erinavad kogukonnad, kelle kaudu on kogutud
informatsiooni pärandvarana säilinud rahvarõivaste kohta. Kogukondade
kaasamise näol on raamatu vahele kogutud palju pildimaterjali
rahvarõivastest, mida on säilinud väga vähe ja seetõttu ka kajastatud
erinevates trükistes suhteliselt väikesel määral.Raamatu väljaandmisega soovime tunnustust avaldada kõikidele rahvakultuuri
uurijatele, käsitöötegijatele ja kaasatud kogukonnale. Samuti peame
oluliseks Pärnumaa piirkonna rahvarõivaste laiemat tutvustamist ja
levitamist, et tagada rahvakultuuri pärandi säilimine, edasine uurimine ja
huvi.

Товар распродан!