Sanktsiooniõigus

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Karistusõiguslikud sanktsioonid ja nende kohaldamine (2., täiendatud ja ümbertöötatud väljaanne).

Õpiku sisu võib tinglikult jagada kaheks: karistused ja muud mõjutusvahendid. Põhiosa (III–VI peatükk) on pühendatud karistusele, muud mõjutusvahendid leiavad vaatlemist ühes, nimelt VII peatükis. Viimases on eelmise väljaandega võrreldes hoopis põhjalikumalt käsitletud Eesti kohtupraktikas olulisele kohale tõusnud konfiskeerimise küsimusi.

Õpiku II peatükis käsitletakse karistusteooriaid. Karistusteooriad on otseselt seotud karistuse kohaldamisega, mistõttu on käesolevas õpikus peetud vajalikuks anda karistusteooriatest põhjalik ülevaade.

Eelmise väljaandega võrreldes on lisatud asenduskaristusi käsitlev V peatükk. Oluliselt on täiendatud ja ümber töötatud ka alapeatükk IV.7 (karistuste liitmine).

Sanktsiooniõiguse eripära arvestades on õpikule lisatud uus osa (VIII ptk), mis sisaldab kaasuste näidislahendusi.

Materjali on püütud siduda võimalikult palju meie kohtupraktikaga, eelkõige Riigikohtu lahenditega.
Товар распродан!