Statistika teooria põhikursus

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Paljud tänapäeva majandus- ja juhtimisteooriad põhinevad konkreetsetel statistilistel meetoditel, see tähendab statistilise mõtlemise kasutamisel organisatsioonide ning majandus- ja sotsiaalprotsesside juhtimiseks. Statistikat on vaja tunda, teadmaks, kuidas õigesti esitada ja kirjeldada olemasolevat informatsiooni, kuidas saada usaldusväärseid prognoose, kuidas muuta toimivaid protsesse tõhusamaks ja kuidas uuritud objektide kohta saadud tulemusi üldistada. Käesolev raamat on mõeldud eeskätt majandusüliõpilastele statistika põhikursuse omandamiseks (vastab Tallinna Tehnikaülikoolis statistika teooria õppekursuse programmile TES 0020). Õpikust on välja jäetud mõningad tõenäosusteooria mõisteid ja tõenäosusjaotusi käsitlevad teemad, mida Eesti ülikoolides vaadeldakse traditsiooniliselt matemaatilise statistika ja tõenäosusteooria üldkursuse raames. Tavalisest põhjalikumalt on aga käsitletud indekseid, dispersioon-, korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi meetodeid, kuna need meetodid on leidnud majanduspraktikas laialdasemat rakendamist. Õpik on kasutatav ka mitmesugustel täienduskoolituse kursustel ja statistika teooria põhimõistetega iseseisval tutvumisel. Iga teema lõpus tuuakse põhivalemid, mistõttu õpik on kasutatav veel käsiraamatuna või juba kunagi õpitu meeldetuletamiseks.
Teine, parandatud ja täiendatud trükk.
Товар распродан!