Sotsioloogia

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Raamat käsitleb järgmisi teemasid:- Sotsioloogiline vaatekoht- Sotsioloogiliste uuringute läbiviimine- Sotsiaalse tegevuse kultuuriline kontekst- Sotsiaalne struktuur, grupid ja interaktsioon ühiskonnas- Sotsiaalne mina- Konformsus ja hälbimine- Seksuaalsused- Sotsiaalne, sooline ja vanuseline kihistumine- Rassilised-, religioossed- ja rahvusvähemused- Perekond ja abielu- Majandussüsteemid ja töö organiseerimine ühiskonnas- Poliitiline süsteem- Haridus- Uskumuste süsteemid- Õigus, kuritegu ja kriminaalõigussüsteem- Tervishoiusüsteem- Moderniseerumine, tehnoloogia ja sotsiaalsed muutused- Rahvastik ja keskkond- Linna- eeslinna- ja maaelu- Popkultuur- Kollektiivne käitumine ja sotsiaalsed liikumised
Toode on läbimüüdud!