Ajalugu pildis – pilt ajaloos. Rahvuslik ja rahvusülene minevik Eesti kunstis

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Raamat kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Ajalugu pildis – pilt ajaloos“ (16.03.–
05.08.2018) ning võtab Eesti Vabariigi 100. aastapäeval vaatluse alla kunstnike rolli Eesti
ajaloomälu ja identiteedi mõjutajatena. Raamatus antakse ülevaade Eesti ajaloopiltidest
16. sajandist kuni tänapäevani ning uuritakse, kuidas pildid on aidanud kujundada arusaama
siinse ajaloo olulisematest sündmustest ja tegelastest, kohtadest ja sümbolitest. Käsitlemist
leiavad ka mütoloogia- ja pärandiainelised tööd, sest Eesti ajalugu on nii mõnigi kord põimitud
rahvaluule ja -kultuuriga.
Lisaks on luubi all tähtsamad eesti mälupaigad, mida ajaloopildid on aidanud luua: Kalevipoeg
ja Vanemuine, Eesti muinasaeg ja muistne vabadusvõitlus, Jüriöö ülestõus, Mahtra sõda,
1905. aasta revolutsioon, Eesti Vabadussõda, 1940. aasta juunipööre, Teine maailmasõda ja
poliitilise terrori pärand. Prantsuse ajaloolase Pierre Nora sõnastatud mälupaiga mõiste hõlmab
lisaks konkreetsetele kohtadele ka ajaloolisi sündmusi ja isikuid jms, millest on – piltide,
tekstide, rituaalide jne abil kujunenud rahvusliku mälu tugipunktid ja sümbolid.
Product is sold out!