Äriühinguõigus

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Äriühinguõigus. Eesti kaubandus- ja registriõiguse õpik võrdlevate viidetega saksa õigusele, samuti eesti äriseadustiku ja saksa HGB füüsilisest isikust ettevõtjat, täisühingut, usaldusühingut ja osaühingut käsitlevate sätete vastandava võrdlusega.
Product is sold out!