Avaliku sektori põnev tulevik. Quo vadis, Estoniae?

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Autor mõtiskleb raamatus „Avaliku sektori põnev tulevik. Quo vadis, Estoniae?“ ühiskonnas valitseva ohtliku vastuolu üle. Kontradiktoorsus valitseb tormiliselt areneva keskkonna ja aegunud valitsemisparadigma vahel. Autor juhib lugeja tähelepanu olulistele riskidele ja võimalikele probleemidele, mis meid kõiki varem või hiljem, vähem või rohkem mõjutama hakkavad.

Raamatus on kolm mõttelist osa: keskkond ja selle tormiline muutus; riik, sh kohalik omavalitsus ning valitsemine, sh audit, järelevalve ja kontroll muutuste laines. Need kolm suuremat mõttelist teemat mõjutavad meie ühiskonna ja riigi, sh kohaliku omavalitsuse toimimist üpriski ilmselgelt. Mõttevoog keskendub ühiskonnale tehnoloogia arengu ja levi, üleilmastumise, elanikkonna vananemise, kestliku kasinusaja ja linnastumise mõju prisma läbi.

Emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees: „ Meeldiv on tõdeda, et kohati käsitleb autor probleeme looduse, inimese ja majanduse (eelkõige tehnoloogia) koostoimes. Teemade aktuaalsust maailmas kinnitab asjaolu, et kuigi rahvusvahelist võrdlust tehakse valdavalt Euroopa riikidega, toob autor ühe või teise märksõna osas sageli näiteid ka mujalt maailmast … Isegi nö diagonaalis lugemisel torkab silma ja seda peab rõhutama, et tekst on väga sisutihe ja faktide rohke, mida ilmestavad rohked viited (sh võrdlused välisriikidega, erinevate kodumaiste teadlaste või poliitikute seisukohad jne).“

Raivo Vare: „Tuleb tunnistada, et raamatu tekst on tõepoolest informatsioonist tiine ja sisaldab nii mõisteaparaadi sisukat avamist, viiteid erinevatele alusmaterjalidele ning rahvusvahelisele ja sisestatistikale kui ka põhjalikke autoripoolseid sisuarutlusi ja tabavaid tsitaate tunnustatud ekspertidelt ja arvajatelt. See raamat ühendab endas heas koosluses nii teoreetilise kui autori suurest professionaalsest kogemusest tuleneva praktilise sisu aitamaks huvilistel mõtestada kaasaja valitsemise väljakutseid ja tulemuslikuma korraldamise võimalusi.“

Autor usub ja loodab, et essee ajendab lugejat teadlikumalt, süsteemsemalt ja arukamalt mõtisklema meie ühiskonda lähitulevikus ees ootavate võimaluste, paratamatuste, ohtude ja lahenduste üle. Õpetussõnu, nõuandeid ega soovitusi raamatus ei ole, sest autor eeldab, et lugeja on küllaldaselt terane ja tegus isiksus, kes jõuab kirja pandud ainese üle mõtisklemisel isikupäraste järelduste ja tõdemuseni.

Raamatule on kirjutanud kaassõna emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees ja laia tegevusampluaaga Raivo Vare. Raamatus on 320 sisulehekülge, kolm fotot, mõistete selgitus ja kasutatud kirjanduse loend.
Product is sold out!