Eesti regionaalne sotsiaalmajanduslik areng ja energiaressursside kasutamine

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Raamatus vaadeldakse energiaressursside kasutamist Eesti maakondades ja suuremates linnades perioodil 1996-1999 vastavate piirkondade sotsiaalmajandusliku arengu taustal. Selle analüüsil on rahvastiku aktiivsuse, tööhõive, piirkondliku sisemajanduse koguprodukti ja teiste näitajate kõrval olulist tähelepanu pööratud elanike sissetulekutele ja kulutustele eluasemele, sealhulgas elektrienergiale ja soojusele. Autorid loodavad, et töös esitatud andmestik ja uurimistulemused on abiks piirkondade energiamajanduse planeerimisel ja vastavate arengukavade koostamisel.
Product is sold out!