Look inside

Естонська мова з пів слова. Eesti keel ja eesti meel

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Eesti keele õppevahendeid on taasiseseisvunud Eestis ilmunud üsna palju. Enamasti on need olnud ükskeelsed „universaalõpikud“, millele on on lisatud vene, inglise või soome keele sõnastik. Käesolev õpik on aga kakskeelne, kirjutatud nimelt ukrainakeelsele õppijale, ning on ühtaegu käsiraamat, harjutuste kogumik ja sõnastik. Helifailid, mida saab kuulata aadressil www.argokirjastus.ee aitavad lihvida hääldust.
Õpiku esimeses osas antakse põgus ülevaade eesti keele põhijoontest. Teisest, rakenduslikust osast leiab keeleõppija harjutusi, dialooge ja tekstiloomet arendavaid ülesandeid ning samas tutvub eluga Eestis ja saab heita pilgu eestlaste mõtteilma. Tõepoolest, eesti meel eesti keele kaudu!
Heinike Heinsoo on Tartu ülikooli emeriitdotsent ja alates 2019. aasta sügisest Lvivi ülikooli eesti keele ja kultuuri lektor. Ta on kirjutanud soome, vadja ja eesti keele õppevahendeid.
Product is sold out!