Evangeeliumi sünd

Markuse evangeeliumi saamisluhu ja eripära
0 out of 5
Rate this
Delivery 1-3 workdays
19,90 €
Regular price: 20,95 €
Availability in stores
Uues Testamendis on neli evangeeliumi. Kolm esimest evangeeliumi on küllalt sarnased. Neid nimetatakse sünoptilisteks, sest nad vaatavad Jeesuse elule, tema tegevusele ja päästetööle üsna ühtemoodi. Kuid neis on ka olulisi erinevusi. Käsitledes Markuse evangeeliumi saamislugu, annab see aimu ka teiste evangeelimide tekkeloost, pakkudes ühtlasi abi evangeeliumi lugude mõistmisele.Raamatus on võetud vaatluse alla selle evangeeliumi autorsuse küsimus, evangeeliumis kasutatud pärimused ja autori kompositsiooniline panus. Samuti peatutakse küsimusel, kuivõrd võis see teos olla eeskujutekstiks Matteuse ja Luuka evangeeliumide koostamisel. Kõige põhjalikumalt leiab analüüsimist Markuse evangeeliumi võimaliku kirjutamisaja küsimus, lähtudes nii Jeruusalemma hävingu ettekuulutusest, kirjutajapoolsest märkusest lugejatele kui ka Jeesuse taastuleku lähiootusest. Lõpuks peatutakse teose võimaliku kirjutamiskoha küsimusel.
Delivery 1-3 workdays
19,90 €
Regular price: 20,95 €
Availability in stores