Haldusõiguse üldosa ja halduskohtumenetlus. Seisuga 25.september 2017

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Seaduste kogumik, mis sisaldab haldusmenetluse, riigivastutuse, asendustäitmise ja sunniraha ja halduskoostöö seadust ning halduskohtumenetluse seadustikku.

Kogumiku seadused on seisuga 25.september 2017.

Märksõnaline sisujuht.
Product is sold out!