Increase Your Vocabulary

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Käesolev inglise keele leksikaalsete harjutuste kogumik on mõeldud keskkooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning kõigile teistele vastava tasemega õpilastele, aga ka iseõppijatele. Kogumiku eesmärgiks on õpetada keskastme õppuritele 15 erineva ainevalla sõnavara, valmistades neid ühtlasi ette igat liiki tasemetestide sooritamiseks.
Product is sold out!