OLULINE! Suurenenud mahtude tõttu palume vormistada tellimused pikema ajavaruga, et kaup jõuaks kohale enne pühi. Vabandame!

(Ir)ratsionaalne

0 out of 5
Rate this
Delivery 7 workdays
16,10 €
Regular price: 16,95 €
Availability in stores
Raamat koosneb kolmest osast. Esimese osa „Filosoofia ajalugu: mõistus ja ilmutus“ moodustavad filosoofia ajaloo alased artiklid. Arutelud liiguvad varauusaegse filosoofia, teaduse ja religiooni põimumiskohtades, mis on tänapäeva lugeja jaoks sageli kummastavad, ent oma ajastu kontekstis igati ratsionaalsed. Teine osa „Tõsimeeli haridusest ja teaduspoliitikast“ sisaldab põhiliselt ajaleheartikleid, milles võrdlemisi provokatiivses stiilis kirjeldatakse nüüdisaegses ülikoolis õppimise, õpetamise ja teadusetegemisega kaasnevaid probleeme humanitaari vaatenurgast. Enamus neist probleemidest (humanitaaria kui valdkonna alavääristamine ja alarahastamine, õppejõudude madalad palgad, õpetamisprotsessi kommertsialiseerumine jne) on tänasel päeval sama aktuaalsed kui nende artiklite avaldamise ajal aastatel 2004–2012.
Kolmas osa „Mänguliselt elust ja kunstist“ koosneb loomingulistest tekstidest ja ühest pikemast intervjuust, mis kõik seonduvad erinevate kunstiliikide või eluliste seikadega.
Delivery 7 workdays
16,10 €
Regular price: 16,95 €
Availability in stores