Islam. Kunst ja arhitektuur

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Esimene põhjalik eestikeelne käsitlus tutvustab tunnustatud ajaloolaste, kunstiajaloolaste ja arheoloogide kaasabil islami religiooni ning islami kunsti ja arhitektuuri ajaloolist arengut ja kajastab regionaalseid erinevusi islami kunstis ja arhitektuuris. Rikkalikult illustreeritud.Islam on noorim suurreligioonidest, mis on maailma oluliselt mõjutanud ja kujundanud alates prohvet Muhamedi aegadest 7. sajandil. Islami kultuur sulatas endasse dünaamiliselt ja loovalt väga erinevaid elemente. Kokku 12 sajandi jooksul rikastasid islami kunsti ja kultuuri lisaks põlistele mõjualadele Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, Pärsias ja Türgis ka Kesk-Aasia, India ja Kagu-Aasia kultuurilised eripärad.Raamat jälgib islami alade ja dünastiate kujunemislugu paralleelselt kunsti ja arhitektuuri arenguga alates religiooni algusaegadest kuni tänase päevani. Ehitusdekooris ja igapäevastes tarbeesemetes ning ennekõike islami kunstile iseloomulikus ornamentikas peegeldub lõppematu loovus. Usbekistani ainulaadses tellisdekooris, India või Iraani omanäolises arabeskis, Hispaania ja Magribi islamialade fantaasiarikkas ornamentikas ilmnev väljenduslikkus ülistab Allahi loodud maailma ilu ja rikkalikkust. Sama peegeldub ka islami aladel loodud raamatuillustratsioonide ja kalligraafia värvikirkuses, seinadekoori mustrikülluses, imelises metallitöös, keraamikas ja ehtekunstis.
Product is sold out!