Karistusõiguse alused

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Karistusõiguse alusteõpetus kujutab endast materjali, millel põhineb karistusõiguse üldosa oma süüteo- ja karistusõpetusega, samuti eriosa ning kriminaalpoliitika. Alusteõpetus on süüteo ja karistuse problemaatika süvakäsitlus.
Esitatud materjal on kasutatav eelkõige õppekirjandusena bakalaureuseastmes sissejuhatuses õigusteadusesse ning karistusõiguse üld- ja eriosas, samuti magistriõppe ainete omandamiseks (kriminaalpoliitika, süüteoõpetus, sanktsioonisüsteem jt).
Product is sold out!