Kiisu ja kindad

0 out of 5
Rate this
Delivery 1-3 workdays
17,05 €
Regular price: 17,95 €
Availability in stores
Hoiad käes kõnearenduslikku pildiraamatut, mis on valminud logopeedi ja kunstniku koostöös. Siin
raamatus leidub palju K-sid nii tekstis kui piltidel, vanasõnu ja riime, samuti uusi sõnu, mille tähendusi
tuleb lapsele selgitada.
Raamat on üles ehitatud põhimõttel, et illustratsioonid (mida on kokku 11) ja laused nende all oleksid
täielikus vastavuses põhitekstiga. Nii on lapsel kergem lugu mõista ja raamatut saavad nautida kõik
väikesed lugejad. Kui laps veel ise üldse lugemise vastu huvi ei tunne, saab raamatut kas ette lugeda või
siis ainult piltide järgi jutustada.
Ärgem unustagem, et sulghäälikuid sisaldavate sõnade kokkuveerimine ei ole algajale lugejale kerge
ülesanne. Nende sõnade lugemisega saab laps paremini hakkama siis, kui täis- ja kaashäälikutega
sõnade lugemine selge on. Pikemate ja keerulisemate sõnade lugemise hõlbustamiseks on kasutatud
tekstis graafilisi orientiire, nt liitsõnas „+“ märk jne.
Lisaks lihtsale loole ja armsatele piltidele leidub raamatus nippe ja soovitusi lapse lugemisoskuse
arendamise toetamiseks.
Raamatuga on oodatud tutvuma ja seda kasutama nii lapsevanemad, pedagoogid kui tugispetsialistid.
• Loe lapsele ette!
• Laste lapsel lugeda!
• Arutle koos lapsega loetu üle!
Delivery 1-3 workdays
17,05 €
Regular price: 17,95 €
Availability in stores