Kohaliku omavalitsuse õigus I osa 

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Modernne kohaliku omavalitsuse õigus hõlmab mitmeid õigusvaldkondi. Ühelt poolt väljendab ta vastava riigi kohaliku omavalitsuse süsteemi arenguspetsiifikat. Teisalt avaldavad tänapäeval talle kasvaval määral ühtlustavat mõju ülemaailmsel ja regionaalse(te)l tasandi(te)l aset leidvad integratsiooniprotsessid. Neid, samuti teisi antud õigusvaldkonna tervikkäsitlusele relevantseid tõsiasju on õpiku sisu kujundamisel püütud ka arvestada.

„Kohaliku omavalitsuse õigus. I osa“ hõlmab järgmisi teemasid:

- kohaliku omavalitsuse õiguse mõiste, süstemaatika; piiritlemine ja allikad;

- kohaliku omavalitsuse ajaloolis-teoreetlised alused; põhimõisted ja –seosed; garantii; ülesanded;

- Euroopa Liidu õiguse mõjud kohalikule omavalitsusele.
Product is sold out!