OLULINE! Suurenenud mahtude tõttu palume vormistada tellimused pikema ajavaruga, et kaup jõuaks kohale enne pühi. Vabandame!

Lao haldamine

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Raamatus käsitletakse lao rolli ettevõtte logistikasüsteemis, lao funktsioone ettevõtete läbivate materjali-, toimingu- ja infovoogude haldamisel ning sise- ja välisklientide teenindamisel. Lugeja saab ettekujutuse lao funktsioonidest tarneahelas ja lao rollist firma muude allüksuste teenindajana. Lugejale antakse ülevaade kasutusel olevatest traditsioonilistest ja poolautomaatsetest laotehnoloogiatest ning laoseadmetest.
Tuginedes ladudes laialdaselt levinud töökorralduse viisidele, meetoditele ja parimatele praktikatele, kirjeldatakse siseneva logistika, siselogistika ja väljuva logistika võimalusi ning viise, kuidas panna ladu tööle koos sobivate tehnoloogiliste lahendustega tootlikult ja tõhusalt. Kahes peatükis antakse ülevaade pakendamisest, pakenditest, pakkematerjalidest, pakendamisseadmetest ja kasutatavate kaubaaluste liikidest.
Lao juhtimise, ladude planeerimise ja riskijuhtimise osadest võivad lao juhatajad. laohoidjad ja logistikajuhid leida parimaid praktikaid ja soovitusi, millest võiks olla abi laopersonali juhtimisel, lao tegevusnäitajate parendamisel ja toimingute efektiivseks ja kvaliteetsemaks muutmisel.
Product is sold out!