Lehtpuud I

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Käsiraamat-määraja “Lehtpuud” on planeeritud kirjutada kolmeosalisena.
Esimeses osas antakse lühiülevaade puittaimede
ehitusest ja talitlusest ning määramiseks vajalikust terminoloogiast.
Seletusi illustreerivad joonised. Käsiraamat on üles ehitatud
sugukondade tähestikulist järjekorda silmas pidades ning esimeses köites
käsitletakse sugukondi Acanthaceae kuni Ericaceae. Urmas Roht on Eesti maaülikooli metsandusõppejõud ning
riikliku looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regiooni direktor.
Product is sold out!