Lihtne vene keele grammatika

harjutuste ja võtmega
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Praktiline käsiraamat kõigile, kes tahavad õppida vene keelt. Sobib nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilastele, samuti kasutamiseks kutsekoolides ja keelekursustel; nii iseõppijaile kui tööks õpetaja juhendamisel. Siin antakse hea ülevaade vene keele struktuurist ja tutvustatakse keelendeid nende vastastikuses seoses.
Product is sold out!