Matemaatikaülesanded elust enesest

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Kogumikus on 236 elulist tekstülesannet, mis aitavad korrata põhikooli matemaatika neid teemasid, mida elus kõige rohkem vaja läheb. Ülesanded on heaks täienduseks nii üldharidus- kui kutsekooli matemaatikatundi. Sobib õpetajatele tunnis kasutamiseks ja ka õpilastele iseseisvaks harjutamiseks. Ülesanded on teemade kaupa ja koos õigete vastustega. Teemadeks on: *ühikud ja nende teisendamine; *võrded; *mõõtkava; *protsentarvutus; *geomeetria; *koordinaatteljestik; *statistika. Koostaja Irja Kängsepp.
Product is sold out!