Metsamajanduse alused

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Kogumik on mõeldud üliõpilastele, metsanduses töötavatele
tipp- ja keskastmejuhtidele, erametsaomanikele jt metsaga seotud valdkondade töötajaile.
30 peatükis käsitletakse teemasid nagu metsade roll; puittaimede ehitus; puu- ja põõsaliigid; metsatüpoloogia;
putukad, seened, ulukid ja linnud; metsa korraldamine; raiete tehnoloogia ja metsamasinad; rekreatsioon metsas jne.
Raamatus on 1100 fotot.
Product is sold out!