Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused

0 out of 5
Rate this
Delivery 7-14 workdays
17,05 €
Regular price: 17,95 €
Availability in stores
„Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused“ koondab artikleid muuseumi- ja pärandiuuringute valdkonnast. Küsimused muuseumide rollist ja kommunikatsioonist rahvusvahelises plaanis ning üleskutsed suurendada muuseumide ühiskondlikku vastutust on selles kogumikus kõrvuti uurimustega Eesti muuseumide igapäevatööst ja tulevikuplaanidest.
Sisukord:

Pille Runnel "Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused"

I Külastajad ja muuseumid:

Krista Lepik, Reet Mägi, Pille Pruulmann-Vengerfeldt "Kuidas mõtestavad ekspositsiooni koostajad auditooriumide kaasamist? Kujuteldavad auditooriumid ja kaasamisviisid Tartu Ülikooli loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni loomisel"

Hanna-Liis Kont "Kunstiga kiusamise vastu. Kiusuennetustunni eesmärk ja ülesehitus Kadrioru kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi näitel"

Susan Anderson "Külastaja- ja auditooriumiuuringud muuseumides"

II Pärandi loomine ja kasutamine:

Karin Leivategija "Filmid Eesti Rahva Muuseumi püsinäitusel "Kohtumised""

Liisi Jääts "ERMi esemekogud ja -analüüs"

Kurmo Konsa, Kaie Jeeser "Muuseumid ja pärand: inimesekeskse pärandihalduse poole"

III Muuseumide ühiskondlik mõju:

Rhiannon Mason, Joanne Sayner "Muuseumi vaikus fookuses: kaheksa viisi, kuidas mõelda vaikusest muuseumis"

Rasmus Kask "Muuseum tänapäeva ühiskonnas: Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse mõju"

Robert R. Janes, Richard Sandell "Järelmaailm on kohal. Muuseumiaktivismi tekkimisest ja vajalikkusest"

Fiona Cameron, Bob Hodge, Juan Francisco Salazar "Kliimamuutustega tegelemine. Manifest muuseumidele ja teaduskeskustele"
Delivery 7-14 workdays
17,05 €
Regular price: 17,95 €
Availability in stores