Õigus privaatsusele ja andmekaitse

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Mari Männiko käsiraamat praktiseerivale juristile on mahukas originaaluurimus valdkonnas, mida kaitstakse privaatsusõigusega: identiteedist eutanaasia ja keskkonnakaitseni.


Enne privaatsusõiguse ja andmekaitse seoste juurde minekut on piisava põhjalikkusega seletatud, mis on õigus privaatsusele ja millistel üldtingimustel on privaatsusõigusesse sekkumine õiguspärane.


Hästi liigendatud teos kajastab muu hulgas rahvusvaheliste instrumentide, riigiüleste kohtute ja teiste riikide kohtupraktikat. Näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtu, Euroopa Kohtu ja mitme riigi – Norra, Saksamaa, Suurbritannia, Ungari, USA – konstitutsioonikohtu või ülemkohtu praktikat, aga ka Eesti seaduste ja


Eesti kohtupraktikat ning näiteid privaatsusõiguse ootamatutest seostest eluliste olukordadega.


Selleta oleks tõsiselt võetav eestikeelne õigusalane raamat antud valdkonnas mõeldamatu. Kasulik on teada, kuidas on teistes riikides lahendatud probleeme, mis on meil olemas või vältimatult tekkimas.


Raamat on vajalik abimaterjal otsustamaks, kas esitada pärast Eesti kohtulahendit kaebus Euroopa Inimõiguste Kohtule.

Product is sold out!