Paganad ja kristlased ängistuse ajastul

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Eric R. Dodds (1893–1979) on üks 20. sajandi väljapaistvamaid klassikalisi filolooge, kauaaegne Oxfordi Ülikooli kreeka keele professor ja mitmete antiikajaloo alaste uurimuste autor. 1965. aastal ilmunud raamat "Paganad ja kristlased ängistuse ajastul" vaeb väga laialdasele allikmaterjalile tuginedes usulisi tõekspidamisi ja kogemusi, mis olid levinud nii paganate kui ka kristlaste seas Vana-Rooma viimastel sajanditel. Dodds analüüsib asketismi, unenägude, seestumuse ja müstitsismi tähtsust hilisantiigi ühiskonnas ning kirjeldab paganate seas juurdunud arusaamu kristlastest ja vastupidi.
Product is sold out!