Praktiline keemia

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Käesolev õppevahend on esimene katse esitada gümnaasiumi praktilise keemia valikkursuseks eestikeelset materjali. Keemia vaatepunktist on püütud selgitada, mida üks või teine aine või materjal endast kujutab, kuidas ja miks mitmesugused keemilised protsessid selle valmistamisel ja kasutamisel toimuvad.
Product is sold out!