Sensual Expression

International Contemporary Art
0 out of 5
Rate this
Delivery 7-14 workdays
47,45 €
Regular price: 49,95 €
Availability in stores
Eri riikide (Eesti, Läti, Ukraina, Venemaa, Valgevene, Iran) kunstnikele ja nende loomingule pühendatud kunstialbum.
Album on ingliskeelne.

It’s been said that nowadays we live a more Puritan life than ever before. What do we know about sex? About sensuality? About our basic instincts? How has male and female nudity, the most beautiful and natural human state, become a symbol of amorality? Who cancelled sensuality? Hearts Art Gallery has decided this is the perfect time to go back to basics and give in to temptation. Don’t be afraid of desire. Feel the vibrations. Let your senses be touched. Let ART save the world.

Arvatakse, et me elame inimkonna ajaloo ühel puritaansemal sajandil. Mida me teame seksist? Sensuaalsusest? Meie instinktidest? Kuidas on mehe ja naise alastusest, kõige kaunimast ja loomulikumast inimseisundist, saanud amoraalsuse sümbol? Kes tühistas sensuaalsuse? Hearts Art Gallery usub , et praegu on õige aeg minna tagasi juurte juurde ja anda järele kiusatusele. Ärge kartke soovi. Tundke vibratsioone. Laske oma meeli puudutada. Las KUNST päästab maailma.

Есть мнение, что мы живем в одном из самых ханжеских веков за всю историю человечества. Что мы знаем о сексе? О чувственности? О наших основных инстинктах? Каким образом мужская и женская нагота, самое красивое и естественное состояние человека, стала символом аморальности? Кто отменил чувственность? Галерея Hearts Art Gallery считает, что сейчас – самое подходящее время, чтобы вернуться к истокам и поддаться искушению. Не бойтесь желать. Ощутите вибрации. Позвольте коснуться ваших чувств. Позвольте ИСКУССТВУ спасти мир.
Delivery 7-14 workdays
47,45 €
Regular price: 49,95 €
Availability in stores